Løsningsorientert samarbeidspartner
Regnskap og rådgivning

Gråterudveien 1, 3036 Drammen
Org.nr. 957 618 316
www.sjok.no
post@sjok.no

Vårt forretningsområde er regnskap og rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Vi har  over 400 kunder innenfor ulike bransjer. Vi leverer tjenester med fokus på kvalitet og lønnsomhet for kunden. Vi er en fremtidsrettet og løsningsorientert samarbeidspartner.

Et bredt lokalt nettverk av forretningsforbindelser som revisorer, advokater, banker og IT gjør at vi kan koordinere prosesser som strekker seg noe utover vårt primære forretningsområde. Det er en fordel for kunden å forholde seg til oss som koordinator og tilrettelegger.

PowerOffice er vårt foretrukne regnskapssystem. Dette er et skybasert brukervennlig system med oppdaterte tall som gir god økonomisk styring, les mer på www.poweroffice.no

Fixrate er vår samarbeidspartner for bedre og enklere plassering av store bankinnskudd i norske banker. Dette gir tilgang til bankenes beste renter og forenkler forvaltning av fri likviditet.